TİSK Mikrocerrahi Vakfı (TİSK MCV) 1985 yılında iş kazası geçiren ve uzuv kaybı yaşayan hastalara gerekli tıbbi yardım sağlamak, ailelerine destekte bulunmak ve rekonstrüktif mikrocerrahi konusundaki araştırmaları destekleyerek hekim yetiştirmek amacıyla kuruldu.
 
Vakfımız, Türkiye’de gelişen sanayileşmeye paralel olarak 2000’li yıllardan itibaren iş sağlığı ve güvenliği konusundaki faaliyetlerini artırmaya başladı. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü işletmelere yerleştirmek ve bu konuda toplumun her alanında farkındalık yaratmak vakfın önemli bir misyonu oldu.
 
Vakfımız, halen Türk sağlık sistemine fayda sağlamak amacıyla birçok şehirde devlet üniversiteleri ile eğitim araştırma hastanelerine ileri teknoloji tıbbi cihaz bağışları yapıyor ve iş kazalarına müdahale edebilecek yetkinlikte hekim yetiştirilmesi konusunda destek veriyor.

www.tiskmcv.org.tr
 
Kurucu ve üyesi olduğumuz diğer vakıflar için tıklayınız.