• İşverenlerin ve Konfederasyona üye sendikaların çalışma ilişkilerinden doğan ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini, mevzuat çerçevesinde geliştirmek.

  • Konfederasyonun temsil ettiği üye sendikalar başta olmak üzere, işverenlerin ekonomik ve sosyal alanlarda karşılaştıkları temel sorunları gidermek ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hükümet nezdinde istişarelerde bulunmak.

  • İşveren ve işçi tarafları arasında uzlaşmaya dayalı, çalışma barışını sağlayarak endüstri ilişkilerinin daha güçlü, istikrarlı ve dengeli bir anlayışla yürütülmesi için taraflarla sosyal diyaloğu ve uzlaşmayı sağlamak.

  • Üretimin, verimliliğin ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak.

  • Fiyat istikrarına, ihracatın geliştirilmesine, ek istihdam yaratılmasına katkıda bulunmak.

  • Nitelikli iş gücünün artırılmasını sağlayarak, mesleki ve teknik eğitime destek vermek.

  • Ulusal çıkarlar, ekonomide verimliliğin artırılması hedefleri çerçevesinde özelleştirmeyi desteklemek.

  • Üretim ve istihdam artışları ile tasarruf ve yatırımları özendirecek vergi sistemini savunmak.

  • İşverenlerin lehine olan teşvik uygulamalarını desteklemek ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak.

  • Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen çağdaş sanayileşmeyi hedef almak.

  • Sanayi politikası ile uyumlu, çevre politikası ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli faaliyetleri sürdürmek.