• Çalışma barışının sağlanması için başta Atatürk İlkeleri olmak üzere; ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milli egemenlik, milli güvenlik, kamu yararı ve kamu düzeninin sağlanması ile cumhuriyetin ve demokrasinin korunması ilkelerini temel alanlarda faaliyet göstermek.

 • Hür teşebbüs ve serbest ekonomi anlayışını laik, tam bağımsız parlamenter rejimin parçası olarak desteklemek.

 • İşverenlerin ve Konfederasyona üye sendikaların çalışma ilişkilerinden doğan ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini, mevzuat çerçevesinde geliştirmek.

 • Konfederasyonun temsil ettiği üye sendikalar başta olmak üzere, işverenlerin ekonomik ve sosyal alanlarda karşılaştıkları temel sorunları gidermek ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hükümet nezdinde istişarelerde bulunmak.

 • İşveren ve işçi tarafları arasında uzlaşmaya dayalı, çalışma barışını sağlayarak endüstri ilişkilerinin daha güçlü, istikrarlı ve dengeli bir anlayışla yürütülmesi için taraflarla sosyal diyaloğu ve uzlaşmayı sağlamak.

 • Üretimin, verimliliğin ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak.

 • Fiyat istikrarına, ihracatın geliştirilmesine, ek istihdam yaratılmasına katkıda bulunmak.

 • Nitelikli iş gücünün arttırılarak mesleki ve teknik eğitime destek vermek.

 • Ulusal çıkarlar, ekonomide verimliliğin arttırılması hedefleri çerçevesinde özelleştirmeyi desteklemek.

 • Üretim ve istihdam artışları ile tasarruf ve yatırımları özendirecek vergi sistemini savunmak.

 • İşverenlerin lehine olan teşvik uygulamalarını desteklemek ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak.

 • Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen çağdaş sanayileşmeyi hedef almak.

 • Sanayi politikası ile uyumlu, çevre politikası ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli faaliyetleri sürdürmek.