Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN), çalışma yaşamının hızla dönüştüğü ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin sürekli değiştiği günümüzde, işgücü ve yetkinlik eksikliğini önlemenin ve genç işsizliğini azaltmanın en etkin yollarından biri olan işbaşında öğrenme fırsatlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla 2013 yılında kuruldu.

Merkezi Cenevre’de GAN’ın kuruluşuna Uluslararası İşverenler Teşkilatı (lOE) ve OECD Nezdinde İşveren ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) öncülük etti.

www.gan-global.org


GAN Türkiye'nin Kuruluşu ve Amacı

GAN, her ülkedeki farklı ekonomik, kültürel ve kurumsal farklılıklara uygun biçimde, ulusal düzeyde daha etkin savunuculuk yapılmasını sağlamak adına ulusal ağların kurulması sürecini başlattı. Bu bağlamda dünyadaki ilk ulusal ağ olan GAN Türkiye, 25 Şubat 2015 tarihinde Konfederasyonumuz önderliğinde kuruldu.

Söz konusu ağın açılış ve imza töreni, G20 Başkanlığı ve OECD iş birliğiyle 25 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Kaliteli İşbaşında Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı” kapsamında gerçekleştirildi.

Günümüzde, GAN Türkiye’ye üye 40 şirket bulunuyor.

ganturkiye.org

Konfederasyonumuz ile Danimarka Sanayi Konfederasyonu (DI) iş birliğinde “Geleceğin İşleri Odağında Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi” başlatıldı. Bu proje ile iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak geleceğin işleri odağında, çıraklık da dahil işbaşında eğitimlerin ve mesleki eğitimlerin kalitesinin artırılması yoluyla istihdam edilebilirliğin artırılması, iş gücü piyasasının koşullarının geliştirilmesi ve insana yakışır iş imkanlarının oluşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamında ayrıca Konfederasyonumuza üye sendikaların ve üyelerinin, geleceğin işleri kapsamında farkındalığının artırılması ve istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor.

İŞKUR tarafından uygulanan işbaşı eğitim programlarına sağlanan teşviklerden öncelikli olarak yararlanmak ve Türkiye’de işbaşında eğitim uygulamalarının yaygınlaşmasına destek olmak amacıyla, GAN Türkiye adına TİSK ve İŞKUR arasındaki ilk İşbaşı Eğitim Programı İş Birliği Protokolü, 13 Mayıs 2015 tarihinde imzalandı.

İmzalandığı tarihten itibaren düzenli olarak yenilenen bu protokol kapsamında uygulanan işbaşında eğitim ve istihdam teşviklerinden 2019 yılında 7293 kişi faydalandı. Söz konusu yararlanıcıların 5645’i, eğitim programının sona ermesinin ardından eğitim aldıkları TİSK ekosistemindeki şirketler tarafından istihdam edilip, program yararlanıcılarının istihdam edilme oranı %77’dir.