• Asgari Ücret

  TİSK, Asgari Ücret Komisyonu’nda işveren bakışını temsil etmeye yetkili tek kuruluştur. Asgari ücretin belirlenmesinde ülkemizin kalkınmasının ve rekabetçiliğinin sürdürülebilirliği, ekonomik veriler ve çalışma barışının devamlılığını dikkate alarak aktif rol oynar.

 • Bireysel ve Toplu İş Hukuku

  TİSK, işçi ile işveren ilişkilerini ilgilendiren her hukuki gelişmeyi en üst merciler ile koordine şekilde takip eder. Üye sendikalar ile yakın olarak yürüttüğü çift yönlü iletişim ile ilgili yargı mekanizmalarının politikalarına işveren bakışını yansıtarak yön gösterir. Yüksek Hakem Kurulu’nda işveren bakışını temsil etmeye yetkili tek kuruluştur.

 • Sosyal Güvenlik

  TİSK, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nda işveren bakışını temsil etmeye yetkili tek kuruluştur. Çalışma hayatının değişen ihtiyaç ve dinamiklerine uyumlu, güvenilir, kaliteli, yenilikçi ve sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında etkin görev üstlenir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

  TİSK, kurulduğu günden bu yana çalışma hayatında sağlık ve güvenliği odağına koyan bir kuruluştur. Türkiye’de bu konuda faaliyet gösteren TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı ile işveren ekosisteminde bir ilki bünyesinde barındırır. Bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile çalışarak uygulama ve politikalara katkı sunar. İşveren sendikalarını ve işyerlerini gerekli mevzuata uyum konusunda yönlendirir, Vakıf ile birlikte geliştirdiği projeler ile ekosistemini bu alanda besler ve geliştirir.

 • Mesleki Yeterlilik Sistemi

  TİSK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nda işveren bakışını temsil etmeye yetkili tek kuruluştur. Değişen ve gelişen çalışma hayatının ihtiyaç ve dinamikleriyle uyumlu, kaliteli, yenilikçi ve rekabetçi eğitim ve meslek standartları ile istihdam sürdürülebilirliği sağlanmasında aktif görev üstlenir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) gibi küresel temsillerin yanı sıra, bu alana hizmet eden Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN) ve Avrupa İşbaşında Eğitim Birliği (EAfA) üyelikleri ile ülkemizde mesleki yeterlilik uygulamalarını geliştirmeyi hedefler. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı ortak çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amacı doğrultusunda mesleki eğitimin geliştirilmesine katkı sunar. Ayrıca, TİSK, Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim kurullarında yer alan temsilcileri vasıtasıyla il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarını oluşturmak, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri belirlemek konularında çalışmalar yürütür.

 • Teşvik Uygulamaları

  TİSK, çalışma hayatında sunulan istihdam, yatırım ve KOBİ vb. tüm teşvik uygulamaları hakkında ekosistemini bilgilendirir. Ülkemizdeki teşvik uygulamalarının istihdamın ve işletmelerin sürdürülebilirliğine hizmet edecek şekilde yürütülmesinde etkin rol üstlenir. Uygulamaların etkinliğini inceler, ekosistemindeki ihtiyaç analizi doğrultusunda öneriler sunar ve bu alandaki politikalara katkı sağlar.

 • Uluslararası İlişkiler

  TİSK, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) başta olmak üzere çalışma dünyasının en önemli uluslararası kuruluşlarında işverenleri temsil eder.  Bu platformlarda ülkemizi güçlü bir şekilde temsil ederken, buradan edinilen bilgi ve birikimi ülkemiz çalışma hayatına sunma görevini üstlenir.

 • İşimizin Yarını

  TİSK, İşimizin Yarını'nı gündeme getirerek, çalışma konularının tümünü etkileyen gelecek trendlerinin sürdürülebilir şekilde takipçiliği konusunda liderlik eder ve çalışma hayatını geleceğin trendleri doğrultusunda hazırlayacak projelere önderlik eder.