about-us

21 Üye İşveren Sendikası

Genel Merkezi Ankara’da olan TİSK’in çatısı altında kamu hizmeti dahil, ekonomi ve sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikası bulunur.

Üretim, Endüstriyel İlişkiler, Rekabetçilik, Verimlilik

Türkiye ekonomisinde üretim, endüstriyel ilişkiler, rekabetçilik, verimlilik, kayıtlı istihdam, toplu iş sözleşmeleri, dış ticaret alanları TİSK’in başlıca çalışma konularıdır.

10 Bin İş Yerinde,
2 Milyon Çalışan

Üye işveren sendikalarına kayıtlı 10 bin iş yerinde, 2 milyon çalışan istihdam ediliyor.

20 Aralık 1962 yılında kurulan TİSK
Türk işverenlerini yurt içi ve yurt dışında endüstriyel ilişkiler alanında temsil etme yetkisi olan tek üst kuruluştur.

60 yıldır işletmelerin ortak sesi olan Konfederasyonumuz, üye sendikalarının temsiliyetlerinin bulunduğu çalışma alanlarına makro düzeyde çözümler getirmeyi hedefler. Çalışma yaşamına ilişkin asgari ücret, sosyal diyalog, çalışma barışı gibi ülkenin siyaset üstü olan konularında toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.
Genel Merkezi Ankara’da olan TİSK’in çatısı altında kamu hizmeti dahil, ekonomi ve sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikası bulunur.
Türkiye ekonomisinde üretim, endüstriyel ilişkiler, rekabetçilik, verimlilik, kayıtlı istihdam, toplu iş sözleşmeleri, dış ticaret alanları TİSK’in başlıca çalışma konularıdır. 
Üye işverenlere kayıtlı yaklaşık 10 bin işyerinde, 2 milyon çalışan istihdam edilir. Gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren TİSK’in bütçesi, üye sendikalar tarafından ödenen aidatlar ile karşılanır.

TİSK kuruluşundan bu yana çalışma yaşamına ilişkin yayınları ve raporları ile işverenleri bilgilendirme amacıyla ülkenin çalışma hayatı konjonktürünü dikkate alan seminer, kongre ve konferanslar düzenler. Bu kapsamda, Türkiye’de çalışma yaşamı, işveren ve işçi taraflarına fayda sağlayacak geniş bir yayın arşivi mevcuttur.

TİSK, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu tüm platformlarda, işveren kesimlerini temsil eder. Ulusal düzeyde Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, TBMM’nin ilgili komisyonlarında yer alır. Uluslararası düzeyde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 süreci, OECD nezdinde Ticaret ve Sanayi Komitesi (BIAC), Türkiye- AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) nezdinde Türk işverenlerini küresel platformlarda temsil eder.

TİSK | TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

TİSK Genel Kurulu

Üye sendikaların gösterecekleri delegeler ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri'nden oluşur. TİSK'in Genel Kurul'u üç yılda bir Aralık ayında Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile olağan olarak toplanır. Genel Kurul kararlarını görüntülemek için tıklayınız.

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

TİSK Yönetim Organları

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yılda bir seçilen bir başkan, üç başkan vekili ve yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

İcra Kurulu, Başkan ve başkan vekilleri yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında seçtiği 5 üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur. İcra Kurulu ayda en az bir kez toplanarak, icraatlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yılda bir seçilen üç üyeden oluşur. İlk toplantıda bir başkan, bir üye ve bir naip üye seçilir. Denetleme Kurulu'nca yapılan denetleme sonuçları her ay Yönetim Kurulu'na raporlanır.

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yılda bir seçilen beş üyeden oluşur. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu'nun talebi veya çağrısı ile bir konunun araştırılması için bir araya gelir.

Danışma Konseyi, Türk ekonomisi ve çalışma hayatına ilişkin konularda işveren tarafında politikalar geliştirerek, görüş ve öneriler sunarak Konfederasyonun çalışmalarını katkı sağlar. Konsey, Yönetim Kurulunca bölgesel temsil dikkate alınarak belirlenen 60 üyeden meydana gelir.

Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu, Konfederasyon Genel Sekreteri Başkanlığı'nda üye sendikaların genel sekreterlerinden oluşur ve 2 ayda bir toplanır. Kurul, çalışma yaşamına ilişkin yasa ve teklifleri görüşerek Konfederasyonun görüşlerini oluşturmasına yardımcı olurken, uygulamalarda karşılaşılan sorunları belirleyerek, tedbir alınmasını sağlar.