HAKKIMIZDA

20 Aralık 1962 yılında kurulan TİSK, Türk işverenlerini yurt içi ve yurt dışında endüstriyel ilişkiler alanında temsil etme yetkisi olan tek üst kuruluştur.

Türkiye’nin en saygın, büyük ve köklü endüstri ve üretim alanındaki işveren sendikaları ile 55 yıldır “işletmelerin ortak sesi” olan Konfederasyon, üye sendikalarının temsiliyetlerinin bulunduğu çalışma alanlarına makro düzeyde çözümler getirmeyi hedefler.

Çalışma yaşamına ilişkin asgari ücret, sosyal diyalog, çalışma barışı gibi ülkenin siyaset üstü olan konularında toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.

Genel Merkezi Ankara’da olan, TİSK’in çatısı altında kamu hizmeti dahil ekonomi ve sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikası bulunmaktadır.

TİSK’e üye sendikaların temsil ettiği sektörler itibariyle Türkiye ekonomisinde üretim, endüstriyel ilişkiler, rekabetçilik, verimlilik, kayıtlı istihdam, toplu iş sözleşmeleri, dış ticaret alanlarında başat temsiliyetleri bulunmaktadır.

Üye işverenlere kayıtlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam edilmektedir. Gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren TİSK’in bütçesi, üye sendikalar tarafından ödenen aidatlar ile karşılanmaktadır.

TİSK’in kuruluşundan bu yana  çalışma yaşamına ilişkin yayımları ve raporları bulunmaktadır. İşverenleri bilgilendirme amacıyla ülkenin çalışma hayatı konjonktürünü dikkate alarak  her dönem ses getiren seminer, kongre ve konferanslarını yarım asırdır sürdürmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de çalışma yaşamı, işveren ve işçi taraflarına fayda sağlayacak geniş bir yayın arşivi mevcuttur.

TİSK, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu tüm platformlarda, işveren kesimlerini temsil etmektedir. (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, TBMM’nin ilgili komisyonları) Uluslararası düzeyde de Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşveren Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 süreci, OECD nezdinde Ticaret ve Sanayi Komitesi (BIAC), Türkiye- AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları  Birliği (BUSINESSMED), nezdinde Türk işverenlerini küresel platformlarda temsil etmektedir.