İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu Başarıyla Tamamlandı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Adalet Akademisi (TAA) arasında imzalanan iş birliği protokolü gereği bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘’İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu’’ başarıyla tamamlandı.

TİSK ve TAA ev sahipliğinde gerçekleşen Sempozyum, T.C. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’un teşrifleri, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) katılımıyla gerçekleşti.

İki gün süren Sempozyuma, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Kıymetli Başkan ve Üyeleri, Bölge Adliye Mahkemelerinin saygıdeğer hakimleri, kıymetli akademisyenler, işçi ve işveren sendikalarının temsilcileri katıldı.

Sempozyumun ilk gününde TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevzat Seyok gerçekleştirdiği açılış konuşmasında; ‘’Bu toplantıyı düzenlemekteki en büyük amacımız bölge adliye mahkemeleri arasında içtihat farklılığını gidermek. Bu nedenle iş yargısının tüm paydaşlarını; aynı platformda bir araya getirmeyi hedefledik ki etkin çözümlerle birliği sağlayalım. Her geçen gün artan iş davalarında hızlı ve içtihat farklılığı yaşanmadan karar alınması çalışma barışı için çok önemli.’’ ifadelerine yer verdi.

Seyok, TİSK’in iş yargılamasında çalışma hayatına fayda odaklı atılacak her adımda iş birliğine hazır olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.

Sempozyum, Bölge Adliye Mahkemeleri iş hukuku dairelerinin 2023 yılı kararlarının değerlendirilmesi bakımından büyük önem taşıyor. İki gün boyunca kıymetli akademisyenlerin, hukukçuların tebliğleri ve değerlendirmeleriyle geride bırakılan Sempozyum, çalışma hayatı için verimli ve birleştirici bir etkinlik olarak görülmektedir.