Gelenekselleşen Ortak Paylaşım Forumu “Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı” Odağında Kamu, İşçi, Ve İşvereni Yine Bir Araya Getiriyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), gelenekselleşen Ortak Paylaşım Forumu’nun beşincisini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 5 Ocak 2024 tarihinde düzenleyecek.

Ortak Paylaşım Forumu’nda çalışma hayatının üçlü sac ayağı kamu, işçi ve işveren temsilcileri “Birlikte Mümkün Türkiye” demek için yeniden bir araya gelecek.

Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışma hayatı ana temasıyla gerçekleştirilecek Forumda,  sanayi, üretim, ihracat, teknoloji, araştırma ve geliştirmede elde ettiğimiz değerler masaya yatırılacak. Geçtiğimiz 100 yılı anlayarak, Türkiye’nin yeni yüzyılına birlikte hazırlanmanın önemine, çalışma hayatını derinden etkileyeceği düşünülen dijital dönüşümün çalışma hayatı, yetkinlikler ve istihdam üzerindeki etkilerine odaklanılacak.

Çalışma Hayatının Üst Düzey Temsilcilerinin Katılımı Sağlanacak

Ortak Paylaşım Forumu’na Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra, çalışma hayatının en önemli uluslararası aktörleri Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), BusinessEurope, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve OECD gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri de kıymetli görüşleri ile katılım sağlayacak.

Gelenekten Geleceğe Köklü Aile Şirketleri ile Buluşulacak

Forumda, “Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılı: Gelenekten Geleceğe” temasıyla düzenlecek Panel kapsamında Ülkemizin önde gelen ve köklü aile şirketlerinin yeni kuşak temsilcileri hedeflerini aktarmak üzere söz alacak.

İşimizin Yarını’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Ele Alınacak

Ortak Paylaşım Forumu’nda her yıl olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği konularının önemine dikkat çekilecek. Şirketlerin iyi uygulamalarını dinleyeceğimiz Panel’de teknolojinin İş Sağlığı ve Güvenliği’nde kullanımı ile kat edilen yol aktarılacak.

Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilecek Forum aynı zamanda https://www.ortakpaylasimforumu.org  web sayfasından çevrim içi olarak da takip edilebilecek.