Süreci Tüm Tarafların Beklentilerini Karşılayacak Dengeli Bir Rakam Ve Mutabakat İle Tamamlamak İstiyoruz

SÜRECİ TÜM TARAFLARIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK DENGELİ BİR RAKAM VE MUTABAKAT İLE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

Akkol, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı için bir aradayız. Bu süreç sonunda, belirlenecek ücretin şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Umut ediyoruz ki bu toplantıların sonucunda tüm taraflar için fayda yaratacak bir kararla süreci tamamlayacağız.

Bu yıl, devletimiz, işçi kesimimiz ve işverenler olarak asgari ücrette yıl sonunu beklemeden ara dönem artış konusunda mutabık olmuştuk. Bütün imkanlarımızı zorlayarak hem çalışma arkadaşlarımızı hem işletmelerimizi gözeten bir rakamda anlaşmıştık.

İçinde bulunduğumuz bu asgari ücret sürecinde de, sosyal diyalog ile çalışma arkadaşlarımızın ve işletmelerimizin beklentilerini dikkate alan, sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için masada olacağız.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak her zaman savunduğumuz önceliklerimiz bulunuyor.

  • Birincisi; ülkemizin sürdürülebilir refahı.
  • İkincisi; çalışma arkadaşlarımızın enflasyon karşısında korunması.
  • Üçüncüsü ise işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutarak, üretimin ve istihdamın devamlılığının sağlanması.

Malumunuz, 2022 yılı itibariyle ücretler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi konusunda tarihi öneme sahip bir değişikliğe imza atıldı. Tüm ücretlerde, asgari ücret tutarı gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Bu dönemde de ekonomimizde devam eden iyileşme sürecinin korunmasını, büyümenin sürdürülebilirliği için, üretim ve istihdamı destekleyici bir dengenin tesis edilmesini son derece önemsiyoruz.

Burada çok kritik bir dengeden söz ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz, devletimiz olmadan bunların hiçbiri olmaz.

Bununla birlikte, devletimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilecek destekler de oldukça kıymetli. Yapılacak çalışmaların tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşımla, küçük-büyük demeden tüm işletmelerimizin karşılaştığı risklerin, bilhassa ürettikleri faydalarla birlikte değerlendirilmesini bekliyoruz.

Bir diğer konu, şüphesiz ki, artan yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların gelirlerinin korunması. Bunun için atılabilecek en önemli adımlardan birinin de vergi dilimlerinde yapılacak güncelleme olacağı kanaatindeyiz.

Hem çalışanlar hem işverenler hem de tabi ki ülkemiz için olumlu, bol istişareli, kutuplaşmalardan uzak, birlik beraberlik içerisinde bir süreç olmasını temenni ediyorum. Biz bu süreçte, elimizden gelen tüm çabayı fazlasıyla göstereceğiz. Tüm bunların ışığında, bu süreci en hızlı biçimde ve tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlamak istiyoruz. Sadece sonucun değil, bu istişare sürecinin de olumlu geçmesini bir kez daha diliyor, saygılarımı sunuyorum.”