TİSK, Cumhuriyetin 100. Yılını İstişare Yılı İlan Etti

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı etkin bir katılımla 29 Eylül 2023 tarihinde tamamlandı.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Bakanlık bürokratları, TİSK Yönetim Kurulu Üyeleri, TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ile üye işveren sendikaları ve üye işyerlerinin üst düzey temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

TİSK, Cumhuriyet’in 100. Yılını, ülkemiz çalışma hayatında ortak aklı ve sosyal diyalogu odağa alarak istişare yılı olarak ilan etti. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, İstişare Toplantılarının geniş katılımla devam edeceğini belirtti.

Çalışma hayatına yönelik güncel mevzuat ve uygulamalar, ihtiyaç ve beklentilerin değerlendirildiği istişare toplantısının açılış konuşmalarını, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Işıkhan gerçekleştirdi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol konuşmasında, çalışma hayatı konularını tüm paydaşlarla birlikte değerlendirmenin katkısına gönülden inandıklarını belirtti. “Birlikte Mümkün” diyerek çalışırken Bakanlık ve kurumları ile olan iş birliklerinin kendilerine güç verdiğini iletti. İş sağlığı ve güvenliğinden, asgari ücrete, mesleki yeterlilikten, İŞKUR ve sosyal güvenliğe kadar tüm uygulamalar ve mevzuat üzerine beklentilerini aktardı.

− İş hukuku mevzuatının yeni gelişmelere uyumlu hale getirilmesi önemli

Akkol ayrıca gündemlerinde, iş hukuku mevzuatının yeni gelişmelere uyumlu hale getirilmesi gibi birçok konu olduğunu, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin gerektirdiği güvenceli esnek çalışma modelleri ile mevzuat değişikliği çalışmalarını da önemsediklerinin altını çizdi. Gençlere, kadınlara daha fazla istihdam yaratmak için devlet ile işçi sendikaları, konfederasyonları ve TİSK olarak çalışmalara talip olduklarını belirtti.

Akkol konuşmasında, “Geçtı̇ğı̇mı̇z 2 yılda asgarı̇ ücrette yapısal reformlar gerçekleştı̇. Asgarı̇ ücret üzerı̇ndekı̇ vergı̇ yükü kaldırılarak tüm çalışanların ücretlerı̇nde asgarı̇ ücret tutarına kadar olan kısım ı̇çı̇n vergı̇ muafı̇yetı̇ sağlandı. Asgarı̇ ücret ı̇şveren desteğı̇nı̇n devamlılığı sağlandı.

Hem çalışanların ve işçi sendikalarının hem işverenlerin ve kurumların önceliklerini dikkate alan dengeli politikaların devamına ihtiyaç duyuyoruz. Teşvı̇kler tam bu noktada devreye gı̇rı̇yor. İşletmelerı̇mı̇zin üzerı̇ndekı̇ yüklerı̇ hafı̇fletı̇yor ve motı̇vasyon sağlıyor. Teşvı̇klerı̇n de daha etkı̇n kullanılması ı̇çı̇n bı̇r düzenleme yapılması beklentimizi aktardık. Ayrıca belı̇rtmelı̇yı̇m kı̇, geçen yıl süresı̇ bı̇ten ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uzatılacağı müjdesı̇ verı̇len ı̇lave ı̇stı̇hdam teşvı̇kı̇ bı̇zler ı̇çı̇n çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Işıkhan da gerçekleştirdiği açılış konuşmasında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

“Hiç kuşkusuz, işçi, işveren ve kamu yönetiminin temsil ettiği sosyal ortakların uyum içinde hareket etmesi, çalışma barışını sağlama, ekonomiyi büyütme ve istihdamı artırmada güçlü bir etkendir.

Çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözülebilmesi, çalışma barışının sağlanması ve istihdamın artırılması için, bu üçlü yapıda yer alan her bir aktörünün çözüme katkı sağlaması gerekiyor.

Bakanlık olarak biz de kamu yönetimi adına sosyal diyaloğun önemli bir parçasıyız.

Bu sebeple işçi ve işveren sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla sürekli temas halindeyiz.

TİSK Başkanı sayın Özgür Burak Akkol Başkanıma, TİSK’in değerli yöneticilerine ve üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Son dönemde Asgari Ücret tespiti başta olmak üzere, bir çok konuda yakın mesai yaptık İşverenlerin çalışma hayatında karşılaşmış olduğunuz sorunlarla birebir ilgilendik. TİSK, 21 üye işveren sendikası, 10 Bin iş yeri ve 2 Milyondan fazla çalışanı istihdam eden bir çatı kuruluş olarak, Türkiye’nin çalışma hayatının, ekonomimizin çok önemli bir aktörü olarak faaliyet göstermekte.

TİSK’in temsil ettiği bu noktada Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olarak görüyoruz size ve bu anlamda da desteğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.”

− İş dünyası, üst düzey bakanlık bürokratları ile ihtiyaç ve beklentileri görüştü

Toplantının devamında, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, SGK Başkanı Raci Kaya, MYK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Muhammet Fatih Bilal Alodalı ve Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili Bekir Aktürk; işveren camiası ile çalışma hayatının temel konularına ilişkin olarak sektörlerde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve beklentiler konusunda görüş alışverişinde bulundu.