TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 111. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Konuşmasını Gerçekleştirdi

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Cenevre’de düzenlediği ve 187 devletten hükümet, işveren ve işçi temsilcisinin katıldığı 111. Uluslararası Çalışma Konferansı çalışma hayatı temsilcilerinin konuşmaları ile devam ediyor.

111. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda ülkemiz işverenlerini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol liderliğindeki TİSK delegasyonu temsil ediyor.

İşveren Delegasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol, Uluslararası Çalışma Konferansı’nda gerçekleştirdiği konuşmasında karşı karşıya olduğumuz küresel zorlukların çalışma dünyası üzerindeki önemli etkilerine dikkat çekti. Aynı zamanda, sosyal diyalogun bu sürecin temel taşı olduğunu belirterek insan odaklı bir çalışma modeli ile kapsayıcı ve sürdürülebilir faaliyetler yürüttüklerinin altını çizdi.

Akkol konuşmasında, işlerin geleceğini şekillendirmede büyük rolü olan Çalışma Konferansı’nın tüm paydaşları daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çalışma dünyası için her sene bir adım daha ileri taşıdığını ifade etti.

Konuşmada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

“Çalışmalarımızı ana paydaşlarımız olan Devletimiz ve İşçi Konfederasyonlarımızla kurduğumuz güçlü diyalog ile sürdürüyoruz. Ulusal çabaların çok önemli olduğunu bilmekle birlikte, küresel zorluklarla mücadelede güçlerimizi birleştirmemiz gerektiğine de gönülden inanıyoruz.”

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı konuşmasına, Konferans çalışmalarının daha iyi bir geleceğe katkıda bulunması dileğiyle son verdi.