TİSK, Hukukçuları Bir Araya Getiriyor

“İş Yargılamasında Usul Semineri”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde, Yüksek Yargı Üyeleri ve İş Hukukçularının katılımı ile 17 Mart’ta gerçekleşecek.

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), iş hukuku alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ile işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesine katkı sunmaya devam ediyor. 

 

Geçtiğimiz yıl Türkiye Adalet Akademisi ve TİSK arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin iş hukuku alanındaki kararlarının değerlendirildiği bir sempozyum gerçekleştiren TİSK, bu yıl da iş uyuşmazlıklarının çözümünde esas olan iş yargılamasında, usul süreçlerinin değerlendirileceği bir seminer düzenliyor.

 

17 Mart’ta gerçekleşecek seminerde, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri iş yargılamasında usul hukuku üzerine tebliğlerini sunacak.

 

Prof. Dr. Muhammet Özekes’in İş Yargılamasında Genel Sorunlar ve İşçi Lehine Yorum İlkesi, Prof. Dr. Talat Canbolat’ın İş Yargılamasında İspat ve Avukatın Rolü, Doç. Dr. Cemil Simil’in İş Yargılamasında Dava Türleri ve Uygulama Sorunları ve Doç. Dr. Ersin Erdoğan’ın İş Yargılamasında Kanun Yolu Sorunu üzerine değerlendirmelerde bulunacağı seminerde, iş hukukuna önemli katkılar sunulacak.

 

Seminere Yargıtay İş Hukuku Daireleri’nin Başkan ve Üyeleri, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanları ile Bölge Adliye Mahkemesi İş Hukuku Daireleri’nin Başkan ve Üyeleri’nin yanı sıra akademisyenler ve Konfederasyon üyelerinin hukukçuları da katılacak.