Deprem Bölgesi için İstihdam ve İşletme Acil Eylem Planı

TİSK, deprem bölgesi için de “elini taşın altına koymaya” hazırlanıyor. Deprem bölgesi için “istihdam ve işletme acil eylem planı” hazırlayan TİSK, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle tüm ekonomi aktörlerine, bu alanda iş birliği yapma, yeni öneri ve tekliflerle planı geliştirme çağrısında bulundu. TİSK’in planındaki öneriler arasında “uzaktan çalışmayla bölge insanına istihdam olanağı sunma, zarar gören esnafın sermaye mallarına destek olma, bölge üreticileri için özel kota oluşturulması” da yer aldı. 

 

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Bölge için yapılabilecek birçok çalışma var.  Depremden zarar gören illerimizin yeniden ayağa kalkabilmesi için herkes işlerin bir ucundan tutmalı. Biz de istihdam ve işletmeler için neler yapılabileceğine ilişkin önerilerden oluşan bir acil eylem planı oluşturduk. Bu listedekiler, öneri, katkı ve eleştirilerle gelişmeye açık. Deprem bölgeleri için şu ana kadar tüm üyelerimizle birlikte elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonrasına da hazırız. Ülkemizi ve devletimizi hiçbir kritik virajda yalnız bırakmayan TİSK ailemiz, bugün de sahada tüm olanaklarını seferber ediyor” dedi.

TİSK bünyesindeki sendika ve işletmelere de bu eylem planını ilettiklerini belirten Akkol, “Biz bu plandaki maddeleri hızla hayata geçirmek istiyoruz. Ama bunun bir seferberliğe dönüşmesi ve tam anlamıyla uygulanabilmesi için, ekonominin diğer aktörlerinin de katkısına ihtiyacımız var. Bunun için çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki, depremden etkilenen illerimiz için, Türkiye’nin üreten tüm firmaları, kurumları, STK’ları olarak, hep beraber harekete geçelim ve birlikte iyileşelim” diye konuştu. 

 

TİSK’in acil eylem planında şu başlıklar yer alıyor:

Uzaktan çalışmaya uygun işlerle bölgedeki istihdamı destekleyelim.

 • Uzaktan çalışma imkanlarını artıralım, bunun için bölgedeki iletişim altyapısını ve kapasitesini hızla güçlendirelim.
 • Bankacılık, sigortacılık, telekom, teknoloji platformları, e-ticaret gibi çağrı merkezi hacmi yüksek sektörlerde, uzaktan çalışmaya uygun çağrı merkezi işlerini bölgeye kaydırarak, istihdam fırsatlarını artırabileceğimize inanıyoruz.
 • Teknoloji, yazılım, veri işleme, veri analizi, görsel ve teknik tasarım gibi, uzaktan çalışma imkânı bulunan tüm nitelikli istihdam alanlarında, belirli kotalarla bölgedeki işgücünün istihdamına destek verelim.
 • Bölgeden istihdam edilebilecek işgücünün yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik programları hızla devreye alalım.

Acil durum istihdam programları oluşturalım.

 • Başta enkaz kaldırma, yaşam alanlarının bakım ve temizliği, çocuk ve yaşlı bakımı, depo ve lojistik gibi iş alanları olmak üzere, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine hızla iş ve gelir sağlayacak Acil Durum İstihdam Programları (cash-to-work) oluşturalım ve hep birlikte destekleyelim.
 • Bölgede ihtiyacın arttığı gıda, sağlık, hijyen, sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyetlerde, depremden etkilenen kadın ve gençleri önceleyerek iş imkanları sunmaya odaklanalım.
 • İnşaat ve yeniden yapılanma sürecinin uzun bir süre devam edeceğinden hareketle, tüm alanlarda nitelik ve beceri geliştirmeye yönelik programları, Kamu-Özel Sektör-STK iş birlikleriyle yaygınlaştıralım.

Sosyal ve kültürel olanaklar ile eğitim fırsatlarını artıralım.

 • Barınma, gıda, sağlık, hijyen gibi alanları öncelikli tutarken, deprem bölgelerimize sosyal ve kültürel olanaklar ile eğitim imkanları sunacak yatırımları da yapmalıyız. Bu alanlarda da bölge halkımıza istihdam olanakları sunmayı önceliklendirelim.
 • Tüm eğitim kurumlarımıza, geçici barınma alanlarında eğitim merkezleri ve okullar oluşturmaları için büyük görevler düşüyor. 

Bölge esnafının yeniden işbaşı yapabilmesi için destek sağlayalım.

 • Bölgedeki konteyner ve çadır kentlerde faaliyet gösterebilecek depremzede esnafın (Örn. Berber, terzi, hırdavat, malzeme, yeme-içme gibi) hizmet verebilmesi için destek verelim.
 • Esnafımıza geçici fiziksel alanlar sağlamakla kalmayıp, ilk sermaye mallarının tedarik edilmesi için yardımcı olalım.
 • Tedarik edilebilecek ürünlerde deprem bölgesindeki üreticiler ve esnafı tercih edelim.

Sanayi yeniden yapılanırken, geleceğe daha da güçlü bakmamızı sağlayacak yatırımları el birliği ile sağlayalım.

 • Hasar gören sanayi tesislerinin yenilenmesinin verimliliği artırma, dijitalleşme ve yeşil dönüşüme uygun yapılması için finansman araçlarını hep birlikte tasarlayalım.
 • Başta gıda ve tekstil ürünleri olmak üzere, ihtiyacın arttığı tüm ürün gruplarında tedarikleri bölgede üretim yapabilen işletmelerden karşılayalım ve bu işletmelerin tam kapasite çalışmasına ve ek istihdam imkanları oluşturabilmesine imkân sağlayalım.
 • Deprem bölgesinde üretilen ürünlerin talebinin artırılabilmesi için perakendecilerimizle bir coğrafi işaret oluşturalım ve son tüketicinin bilgilendirileceği bir kampanyayı hep birlikte başlatalım.
 • Etkilenen işletmelerin pazar kayıplarını azaltmak için, yurt genelinde perakendecilerimizin ve e-ticaret firmalarımızın bölgede bulunan alternatif üreticilerden özel kota alım yapmalarını sağlayalım.
 • Geri dönüştürülmüş tekstil, hidrojen yakıtlı yeşil çelik üretimi gibi yüksek potansiyelli alanlarda kapasite geliştirilmesine katkı sağlayalım.
 • İhracat kayıpları olan ve hasar nedeniyle üretime tamamen veya kısmi olarak dönemeyen işletmelerin mevcut kapasitelerine dönmelerinin desteklenmesi sürecinde, yerine getiremeyecekleri ihracat siparişlerinin öncelikli olarak bölgeden ve yurt içinden alternatifler ile karşılanmasına ilişkin ortak bir dayanışma kampanyası yapalım.

Tarım ve hayvancılığı yeniden hareketlendirmek de birlikte mümkün.

 • Hayvan varlığı kaybı ve tarım üretim kaybı yaşayan yetiştirici ve üreticilerin kapasitelerini yeniden kazanmaları için, devletimizin sunduğu imkanlara ek olarak, finans sektöründe yenilikçi tarım ve hayvancılık uygulamalarını da yaygınlaştıracak biçimde yatırımlara odaklı finansman araçlarını geliştirelim.
 • Sözleşmeli tarım uygulamalarıyla gıda sektöründeki üreticilerimiz, bölgedeki çiftçi ve hayvancıları destekleyecek şekilde ilk finansman sağlasın.

 

TİSK, her alanda, her bir işletmesiyle sahada

TİSK, deprem felaketinin ilk anından itibaren bölgedeki yaraların sarılmasına katkı sağlamak için tüm üye sendikaları ve işletmeleriyle birlikte birçok çalışma yürüttü ve yürütmeye devam ediyor. Bölgenin önceliklerine yönelik yardım kampanyaları düzenlenmesinden konteyner kentler kurulmasına, depremzedelere ücretsiz psikolojik destek hizmeti sağlanmasından bankaların çağrı merkezlerinin konteyner kentlerde de yer almasına, sivil toplum örgütleriyle birlikte toplum ve kadın sağlığı projeleri hazırlanmasından bölgedeki gençlere kodlama eğitimi verilmesine kadar birçok çalışma şu ana kadar hayata geçirildi. Akut dönem sonrası içinse deprem illerinin ihtiyaçları dikkate alınarak, yeni proje planlamaları yapılıyor.