Dönüşümde Anahtar Yeşil İşler ve Esnek Çalışma Modellerinde

Konfederasyonumuz ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol açılış konuşmasını yaptı:

 

  • Son 7 senede yeşil işlerin toplam dünya istihdamındaki payı yüzde 40 arttı.
  • 1,5 milyon yeni istihdam yaratabilecek potansiyele sahip esnek çalışma modelleri işgücü sürekliliği açısından büyük önem taşıyor.
  • Somut aksiyon önerileri ile kayıt dışılığın 16 puana kadar azalması ve 4,5 milyon kayıt dışı çalışanın kayıtlı istihdama alınması mümkün.

 

Kamu, işçi ve işveren temsilcileri sürdürülebilir bir çalışma hayatı “Birlikte Mümkün” demek için 13 Ekim’de Ortak Paylaşım Forumu’nda bir araya geldi. Çalışma hayatının Davos’u kabul edilen ve bu yıl “Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik” ana teması ile düzenlenen Forum’da TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol açılış konuşmasını tamamladı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol tüm dünyanın şu an sürdürülebilirliğe odaklandığını, çünkü küresel ekonomiyi sadece finansal gelişmelerin değil, iklim değişikliğinin, salgının, dijitalleşmenin, toplumsal ve jeopolitik gelişmelerin de büyük ölçüde şekillendirdiğini belirtti.

Akkol, “Şimdi dünyanın odağı, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün de mümkün kıldığı, tetiklediği yeşil dönüşüm. Bu konuları Ortak Paylaşım Forumu’nda sosyal paydaşlar olarak ilk kez biz gündeme alıyoruz.” diyerek sözlerine devam etti.

 

“Sürdürülebilir büyüme yolunun izlenmesi durumunda 2030 yılına kadar, 26 trilyon dolar kazanç elde edilebilecek. 65 milyon yeni yeşil iş yaratılabilecek.”

 

İkiz dönüşümle 2050’ye kadar 200 milyon yeni iş doğarken, 185 milyonu yerini başka işlere bırakacak. Son 7 senede yeşil işlerin toplam dünya istihdamındaki payı yüzde 40 arttı.” diye belirten Akkol bu konunun TİSK’in hep odağında olduğunu ifade etti.

 

Akkol ayrıca, “Güvenceli esnek çalışma için kapsamlı bir rapor hazırladık. Burada yeni nesil yöntemlerinin çalışma hayatına etkilerini tarif ettik. Bu yöntemler en az 1,5 milyon insanımızın istihdamının önünü açacak yöntemler. Nitekim Bakanımız da bu konuya sahip çıktı, çıkmaya da devam ediyor.” diye belirterek, esnek çalışma modellerinin iş gücünün sürekliliği ve verimliliği açısından ülkemize olan potansiyel katkısına değindi.

 

Kayıt dışı ile mücadelenin önemini de vurgulayan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, kapsamlı şekilde hazırladıkları aksiyon önerileri ile kayıt dışılığın 16 puana kadar azalmasının yani 4,5 milyon kayıt dışı çalışanın kayıtlı istihdama alınmasının mümkün olduğunun altını çizdi.  Akkol, çalışma hayatı konularının kolay çözümleri olmadığını ama büyük resmi iyi okur ve en önemlisi birlikte hareket edersek imkânsız konular olmadığını vurguladı. 

 

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, konuşmasında ayrıca doğal gaz, elektrik ve yakacak yardımlarına ilişkin kısa süre önce açıklanan SGK primi ve vergi muafiyeti uygulamasına da yer verdi.

 

Çalışan gelirlerine katkı sağlayan bu önemli destek için devletimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu destek çok önemli, çünkü, çalışanların gelirlerini artan yaşam maliyetlere karşı koruyacak. Çalışanımız, devletimizin desteği ile sosyal yardım sağlayan işverenlerimiz tarafından korunacak. Atılan tüm bu adımlar için müteşekkiriz. Bu uygulamanın diğer sosyal destek kalemleri için de örnek olması çok önemli. Çalışanlara sağlanan aile, çocuk, erzak, iletişim, öğrenim gibi pek çok sosyal yardım kaleminde SGK prim ve vergi istisnalarına ilişkin uygulamalar genişletilmesini değerli buluyoruz. İstisna olmayan kalemlere de sosyal fayda odağıyla destek sağlanabilir. 

“Çalışan gelirlerinin korunması için özellikle gelir vergisi özelinde de ciddi ihtiyaçlar var. Tüm sosyal paydaşların da bizimle birlikte dile getirdiği, vergi dilimlerine yönelik düzenleme ihtiyacı da çalışan gelirlerinin korunması için çok önemli.”