TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un Basın Açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29 Haziran 2022 Çarşamba günü gerçekleşen toplantısının ardından, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için bir araya geldik. Belirlenecek ücretin şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Her platformda ifade ettiğimiz gibi TİSK olarak, birinci önceliğimiz her zaman ülkemizin ve çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı oldu. Diğer yandan, böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutmanın, üretimin ve istihdamın devamlılığını sağlamanın da büyük önem taşıdığını biliyoruz.

Umut ediyoruz ki, bu toplantıların sonucunda da tüm taraflar için fayda yaratacak bir kararla süreci tamamlayacağız.

Ülkemiz de tüm dünya gibi olağanüstü ekonomik şartların yaşandığı bir dönemden geçiyor. Artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılacak değerlendirmelerde bu belirsizlik ortamının göz önünde bulundurulmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

Malumunuz, 2022 yılı asgari ücret rakamını belirlemek için yıl sonunda yaptığımız görüşmeler işçi, işveren ve kamunun üçlü mutabakatı ile sonuçlandı.

Aynı zamanda, bu yıl uzun süredir dile getirdiğimiz, ücretler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi konusunda da tarihi öneme sahip bir değişikliğe imza atıldı. Asgari ücret tutarı gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Süreç, tüm çalışanların ücretlerinde asgari ücret tutarına kadar olan kısım için vergi muafiyeti sağlanarak stratejik öneme sahip bir kararla sonuçlandı.

Çalışma hayatında kritik öneme sahip böylesi yapısal bir değişikliğin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür etmeyi borç biliriz.

Bu kapsamda, ekonomide küresel olarak içinden geçtiğimiz bu dönemde Hükümetimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilecek destekler oldukça önemlidir. Yapılacak çalışmaların tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz.

Bu yaklaşımla, küçük-büyük demeden tüm işletmelerimizin karşılaştığı risklerin, bilhassa ürettikleri faydalar ile birlikte değerlendirilmesini önemle talep ediyoruz.

İşveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı koruyacak ve artıracak adımlar atılmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

Bizler, işverenler olarak her zaman tüm sorumluluklarımızı tam ve eksiksiz olarak yerine getirmenin bilinci içinde davrandık. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçınmadık.

Bizim için her zaman ülke olarak birlikte büyüyebilmek esas oldu. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Çalışanlarımızın refahını koruyacak dengeli bir artışa şimdiden evet diyoruz. Her zaman olduğu gibi 'yeni nesil sendikacılık' anlayışımızla ülkemizin ve çalışanlarımızın yanındayız. Tüm sosyal taraflara ortak çözüm olacak formüller için iş birliğine açığız.

Belirlenecek asgari ücret artışının ülkemiz için hayırlı olmasını bir kez daha diliyor, saygılarımı sunuyorum.”