TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 110. Uluslararası Çalışma Konferansında Bir Konuşma Gerçekleştirdi

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) düzenlediği ve 187 devletten hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin katıldığı 110. Uluslararası Çalışma Konferansı çalışma hayatı temsilcilerinin konuşmaları ile devam ediyor.

110.Uluslararası Çalışma Konferansı’nda ülkemiz işverenlerini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol liderliğindeki TİSK delegasyonu temsil etti.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma Konferansında gerçekleştirdiği konuşmasında salgın sonrası toparlanma döneminde iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Aynı zamanda, ILO’nun 100. Yıl Bildirgesi’nde kabul edilen İşimizin Yarını kavramıyla birlikte insan odaklı bir çalışma modeli benimseyerek kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını paylaştı.

Akkol, geride bırakılan salgın döneminde işverenler olarak tüm önlemleri zamanında alarak hükümet ve iş dünyasındaki paydaşlarla güçlü bir iş birliği içinde olduklarını ifade etti. Bu süreçte önceliğin her zaman çalışanların sağlığı ve istihdamın sürdürülmesi olduğunu belirten Akkol, bunu başarmaktan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Akkol konuşmasında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

“Kayıt dışı çalışanlar her türlü krizden en çok etkilenen grup oluyorlar. ILO Genel Direktörü’nün de raporunda belirttiği üzere az gelişmiş ülkelerde kayıt dışı çalışan oranı %90’lara kadar çıkıyor. Kayıt dışılığın önlenmesi, verimli istihdam ve insana yakışır işler yaratılması için çok önemli. Kalkınma ancak bütünsel bir yaklaşımla mümkün olabilecek.

Hükümetler, işverenler ve çalışanlar bir araya geldiği takdirde yaratıcı çözümler üretilebileceğine gönülden inanıyoruz. Bu Konferansta elde edilen sonuçların daha iyi bir gelecek için kılavuz olacağına eminim.”