İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu Yarın Başlıyor

Türkiye Adalet Akademisi, TİSK ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) iş birliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan “İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" yarın başlıyor.

Bölge Adliye Mahkemelerinin iş hukuku alanındaki kararlarının değerlendirileceği sempozyum iki gün sürecek.

Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) arasında geçtiğimiz yıl imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Bölge Adliye Mahkemeleri’nin iş hukuku alanındaki kararlarının değerlendirileceği sempozyum yarın başlıyor.

Kamu, işçi ve işveren olarak sosyal diyalog odağında hareket edilen sempozyumda, yargı kararlarının çalışma ilişkisinin her iki tarafı açısından değerlendirilmesi çalışma hayatına da büyük katkı sağlayacak.

Sonraki yıllarda da geleneksel hale getirilmesi hedeflenen “İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu”na  Türkiye Adalet Akademisi ve TİSK ile birlikte bu yıl Türk-İş ev sahipliği yapacak. 

Sempozyuma Yargıtay İş Hukuku Dairelerinin Başkan ve Üyeleri, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanları ile Bölge Adliye Mahkemesi İş Hukuku Daireleri’nin Başkan ve Üyelerinin yanı sıra Konfederasyon üyelerinin hukukçuları da katılacak.