Yapılan Düzenleme ile Çalışma Barışının Devamı Yönünde Önemli Bir Adım Atılmıştır

TİSK tarafından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda kabul edilen, tüm çalışanların ücretlerinde asgari ücret tutarına kadar olan kısım için vergi muafiyeti düzenlemesi hakkında bir açıklama yapıldı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sürecin başından bu yana, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi yükünün azaltılması konusunda çağrıda bulunduk. Bunu, çalışanlar ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegane formül ve çözüm yolu olarak gördüğümüzü ifade ettik.

İşçi-işveren kesimi olarak mutabık olduğumuz ve uzun süredir dile getirdiğimiz bu çağrımız kamu tarafında da karşılık buldu.

Tam mutabakatla alınan bu kararın, bugün gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda, tüm çalışanların ücretlerinde, asgari ücret tutarına kadar olan kısım için vergi muafiyeti sağlanacak şekilde kabul edilmesinden ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Tüm çalışanları kapsayacak bu düzenlemeyle, Anayasanın eşitlik ve adalet ilkeleri ile uyumlu şekilde hareket edilmiş ve çalışma barışının devamı yönünde önemli bir adım atılmıştır. Aynı zamanda, çalışanların sosyal haklarına gelecek ciddi zararların ve  kayıt dışılıkta yaşanabilecek önemli artışların da önüne geçilmiştir. Bu kararla hem işçilerimiz hem de işverenlerimiz güçlü bir şekilde desteklenmiştir.

Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak bu karar dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız olmak üzere tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Sosyal diyaloğa dayalı tutumumuzla hareket ederek ülkemizi daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.”