Asgari Ücret Tespit Komisyonu İşveren Heyeti Adına Yapılan Konuşma

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1 Aralık 2021 Çarşamba günü gerçekleşen açılış toplantısında, İşveren heyetini temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç bir açılış konuşması gerçekleştirmiştir.

Konuşmada aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

“Sayın Bakanım,

Değerli Komisyon Üyeleri,

Kıymetli Basın Mensupları,

Hepinizi şahsım ve Konfederasyonum adına saygı ile selamlıyor, herkese sağlıklı günler diliyorum.

Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı için bir aradayız. Belirlenecek ücretin şimdiden ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.

Bildiğiniz üzere 1,5 yılı aşkın bir süredir Covid-19 salgını nedeniyle farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte de her zaman olduğu gibi birincil önceliğimiz çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve refahı olmuştur.

Umut ediyoruz ki, bu toplantıların sonucunda da tüm taraflar için fayda yaratacak bir kararla süreci tamamlayacağız.

Malumunuz, dünyada ve Türkiye’de sürekli değişen çalışma koşulları ve ekonomik dinamikler içerisindeyiz. Bizler de sürdürülebilir kalkınma vizyonu ile ülkemizin bu değişime uyum sağlaması için durmadan çalışıyoruz. Ülkeler arası yoğun rekabet ile mücadele ediyoruz. Ülkemize yeni yatırım, ilave ihracat ve ilave istihdam kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

•             Ekonomide küresel olarak içinden geçtiğimiz süreçte, Hükümetimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen destekler oldukça önemlidir. Asgari ücret işveren teşviki yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlamaktadır.

•             Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia, hammadde fiyatları, sürekli yükselen enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra, çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor.

•             Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz. Bildiğiniz gibi, asgari ücret sadece bu ücretle çalışanların değil, tüm çalışanların ücretini etkileyen bir gösterge, yeni istihdam yaratılmasında etkili olan ve yatırım kararlarını etkileyen en temel kriterlerdendir.

•             Dünyada ve ülkemizde ilave istihdam yaratmak giderek zorlaşmaktadır. Asgari ücret ile medyan ücretler arasındaki farkın hızla kapanması işgücü piyasalarımızdaki dengeleri olumsuz etkiliyor.

•             Ayrıca, ülkemizin gerek vergi gelirlerinde gerekse işverenler üzerindeki haksız rekabette önemli olumsuz etkisi olan kayıt dışı istihdam bugün %30’larda seyretmektedir. Kayıt dışı istihdamın bir puan düşürülmesinin bile ülke ekonomisine, büyümeye ve dolayısıyla istihdama çok ciddi katkısı olduğuna dikkat çekmek isterim. 9 milyonun üzerindeki kayıt dışı çalışanın devletimize yarattığı yıllık kayıp 150 milyar liranın üzerindedir. Kayıt dışı çalışanların karşı karşıya kaldığı sosyal güvencesizlik, insani olmayan çalışma şartları ve iş güvenliği riskleri ise değeri maddiyatla ölçülemeyecek derin bir sorundur. TİSK olarak kayıt dışı ile mücadelenin en büyük destekçisi olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Sayın Bakanım,

Komisyonun Kıymetli Üyeleri,

Değerli Basın Mensupları,

Belirttiğim tüm bu hususlardan hareketle özetleyecek olursak;

•             Asgari ücret tespitinde, dünyanın ve ülkemizin içinde olduğu sürecin yarattığı olağanüstü ekonomik durumun ve kayıt dışılığın dikkate alınmasını,

•             İstihdamın korunması ve yeni istihdam yaratılmasında fayda sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da korunmasını,

•             Asgari ücret teşvikinin uygulanmaya başlandığı 2016 yılında olduğu gibi asgari ücretin %6’sı oranında uygulanması ve bu oranda devam etmesini,

•             İşveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı koruyacak ve artıracak adımlar atılmasını,

•             Rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını istirham ediyoruz.

Son olarak belirtmek isterim ki, ülke olarak birlikte büyüyebilmek esastır. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Çalışanlarımızın refahını koruyacak ve onları enflasyona ezdirmeyecek dengeli bir artışa şimdiden evet diyoruz. Her zaman olduğu gibi 'yeni nesil sendikacılık' anlayışımızla ülkemizin ve çalışanlarımızın yanındayız. Ortak fayda sağlayacak her türlü iş birliğine de her daim hazırız.

Komisyonumuzca belirlenecek yeni asgari ücretin ülkemiz adına hayırlı olmasını bir kez daha diliyor, saygılarımı sunuyorum.”