Asgari Ücret Tespit Komisyonu İşveren Heyeti Adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un Açıklaması

Sayın Bakanım,

Kıymetli Komisyon Üyeleri,

Değerli Basın Mensupları,

Öncelikle sağlıklı günler diliyor, hepinizi şahsım ve Konfederasyonum adına saygı ile selamlıyorum.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı için bugün yeni normal sürecin getirdiği durumla birlikte çevrim içi olarak bir aradayız. Belirlenecek ücretin şimdiden ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.

Bildiğiniz üzere tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile her zamankinden farklı bir süreç yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu süreçte çalışma arkadaşlarımızın sağlık ve refahı Konfederasyonumuz için en öncelikli konumuz oldu.

Bu süreçte devletimize sağladığı bütün imkanlar için minnettarız fakat bizlerde yükü omuzlanmak için elimizi taşın altına koymaktan da kaçınmadık. Ücretsiz izin gibi imkanları mümkün mertebe kullanmadan, çalışma arkadaşlarımızın gelirlerini korumak için çalıştık. Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan işletmelerimizde çalışanlarımızın gelir kaybı yaşamaması için gönüllü olarak milyarlarca TL tutarında fark ödemesi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.

Bu zor dönemde Hükümetimiz hızla hayata geçirdiği destekler ile işletmelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yanında oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız başta olmak üzere, hükümetimize tüm süreç boyunca gösterdikleri hassasiyet ve kıymetli destekleri için teşekkür ediyoruz. Sadece kamu paydaşları ile değil değerli İşçi Konfederasyonlarımızla da çok yakın çalıştığımız bir dönem yaşadık. Kamu, işveren ve işçi temsilcileri olarak birlikte hareket ettiğimizde altından kalkamayacağımız hiçbir yük olmadığını bir kez daha gösterdik. Bu vesileyle İşçi Konfederasyonlarımıza da gösterdikleri iş birliği ve dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Malumunuz bu süreçte sürekli değişen çalışma koşulları ve ekonomik dinamikler içerisindeyiz. Sürdürülebilir bir kalkınma vizyonu ile ülkemizin bu değişime uyum sağlaması için elimizden geleni yapmamız gereken bir süreçteyiz. Asgari ücretin bu dönemde de büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamak isterim.

• Salgının getirdiği ekonomik olumsuzlukları en aza indirmek için Hükümetimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen destekler oldukça önemlidir. 

• Bu desteklere rağmen maalesef özellikle hizmet sektörünün salgından olumsuz etkilendiği gerçeği ortadadır. Asgari ücret hizmet sektöründe yaşanan olumsuz tablo göz ardı edilmeden belirlenmelidir. Unutulmamalıdır ki, niyet iyi olsa bile ani ve büyük ücret değişimlerinin uzun senelere yayılmış ciddi istihdam etkileri yaratabileceği geçmişte yaşanan deneyimlerle sabittir.

• Çalışanlara ödenebilecek “en alt limiti” ifade eden asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü, işletmelere yansıyacak olumsuz etkiler tüm çalışma arkadaşlarımıza da aynı yönde sirayet edecektir. Bildiğiniz gibi, asgari ücret yeni istihdam yaratılmasında etkili olduğu gibi yatırımcıların yatırım kararlarını da etkileyen en temel kriterlerdendir.

• Dünyada ve ülkemizde ilave istihdam yaratmak hiç kolay değil. Yabancı yatırımcı çekmek hiç kolay değil. Bugün itibariyle, ülkemizde genel işsizlik oranı %13’lerde seyrederken, genç işsizliği ise %26,1’dir. Güncel durumda 1,3 milyon genç işsizimiz var. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı bugün %30’luk bir oran ile neredeyse 3,6 milyona ulaşmıştır. Üstelik bu gençlerin 655 bini yükseköğrenim ve 671 bini ise mesleki veya teknik lise mezunudur. Bir başka ifadeyle, her iki yükseköğrenim mezunu gençten biri işsizdir.

• Enflasyonun üzerinde artış gösteren asgari ücret ile birlikte kayıt dışılık da artış göstermiş ve %32,9 düzeyine gelmiştir. Yaşanan salgının yarattığı süreçle birlikte daha da artış eğilimi gösterebilecek kayıt dışılığın önüne geçmemiz şarttır. Kayıt dışı istihdamın bir puan düşürülmesinin bile ülke ekonomisine, büyümeye ve dolayısıyla istihdama çok ciddi katkısı olduğuna dikkat çekmek isterim. 1 puanlık kayıt dışılığın devletimize maliyeti yıllık 3,5 Milyar TL’nin üzerindedir. Üzülerek söylüyorum ki, 2021 yılı için belirlenecek asgari ücretin işverene maliyeti kayıt dışına yönelimin şiddetini de belirleyecektir. TİSK olarak kayıt dışı ile mücadelenin arkasındayız.

Sayın Bakanım,

Komisyonun Kıymetli Üyeleri,

Değerli Basın Mensupları,

Çalışma barışının güçlü ekonominin en önemli belirleyicisi olduğunu ve bizler için çalışma hayatındaki uyumun siyaset üstü olduğunu belirterek, salgın sürecinde birlikte aldığımız ortak kararların yine ortak çıkarlarımız için uygulanmasını temenni ediyoruz.

Belirttiğim tüm bu hususlardan hareketle özetleyecek olursak;

• Asgari ücret tespitinde, Ülkemizin içinden geçmekte olduğu salgın sürecinin yarattığı olağanüstü ekonomik durumun ve kayıt dışılığın dikkate alınmasını,

• Son 5 yıldır uygulanan asgari ücret desteğinin bu yıl da devam etmesinin, hiç olmadığı kadar önemli olduğunun ve yeni istihdam kapısı yaratılmasında kayda değer bir fayda 3 sağlayacağının altını bir kez daha çizmek suretiyle; desteğin 2021 yılında da tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak ve artarak devam etmesini,

• %2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payının 2021 yılı için alınmamasını,

• SGK İşveren Desteğinin %5’ten %6’ya yükseltilmesini ve bu oranın Toplu İş Sözleşmeli işyerlerinde %7 olarak uygulanmasını,

• Rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin bu seviyelere çekilmesini istirham ediyoruz.

Son olarak belirtmek isterim ki, Hükümetimizin de aldığı tedbirler ve sunduğu desteklerle birlikte temennimiz salgın sürecinden en az hasarla çıkmaktır. Biz bu süreçte her zaman olduğu gibi 'yeni nesil sendikacılık' anlayışımızla ülkemizin ve çalışanlarımızın yanındayız. Ortak fayda sağlayacak her türlü iş birliğine de her daim hazırız.

Komisyonumuzca belirlenecek yeni asgari ücretin ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyor ve saygılarımı sunuyorum.