Konfederasyonumuzun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder ile 23 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da görüştü.

Konfederasyonumuzun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder ile 23 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da  görüştü.

Konfederasyonumuzun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder ile 23 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da  görüştü.  Akkol, Türkiye’de çalışma hayatında yaşanan gelişmeleri aktararak dijital dönüşümün ve istihdamın artılmasının en önemli gündem maddelerinden olduğunu belirtti.

Görüşme sırasında Akkol, ayrıca TİSK’in proje ve faaliyetlerine değinerek Türkiye’de göç konusunda da çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.
ILO Genel Direktörü Guy Ryder ise Çalışma Hayatının  Geleceğine ilişkin ulusal stratejilerin oluşturulması konusunda sosyal tarafların katılımıyla bir platform oluşturulması konusunu gündeme getirmiştir.