KONFEDERASYONUMUZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAYIN ÖZGÜR BURAK AKKOL’UN 29 EKİM 2019 TARİHİNDE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

"İşsizlikle etkin mücadele için esnek çalışma şart"

- TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol:

- "Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizlikle etkin ve sürdürülebilir mücadele için esnek çalışma modellerinin yaygın uygulanması şart. Bu sağlanırsa YEP’teki 3 yılda 3,2 milyon kişiye istihdam ve işsizliğin 2022’de yüzde 9,8’e düşürülmesi hedeflerine ulaşılması kolaylaşır" 

- "Kayıt dışı istihdamla mücadele, kadın, genç ve engellilerin istihdam seçeneklerinin geliştirilmesi ve işe ilk girişin kolaylaştırılması bakımından güvenceli esneklik yöntemlerinden en iyi şekilde yararlanılmalı"

- "Ülkemizin rekabet gücünün artırılması için esnek çalışma uygulamaları OECD ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi geliştirmeli ve yaygınlaştırmalı"

ANKARA - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan işsizlikle etkin ve sürdürülebilir mücadele için esnek çalışma modellerinin yaygın uygulanmasının şart olduğunu kaydetti.

Akkol, TİSK Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçtiğimiz günlerden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında iş gücü piyasasına yönelik yapısal adımlar atılacağı yönündeki açıklamasını anımsattı.

Oktay’ın "İş gücü piyasasının deneme süresi ile denkleştirme süresinin, kısmi süreli çalışma konularında taraflar arasındaki mutabakatla esnekleştirilmesinin öngörüldüğü" yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Akkol, esnek çalışma hükümlerine işlerlik kazandırılmasını uzun süredir TİSK’in talepleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

- Türkiye İstihdam Esneklik Endeksinde alt sırada

Esnek çalışma modellerinin, geleneksel çalışma modellerinin yerini almadığını aksine onları tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizlikle etkin ve sürdürülebilir mücadele için esnek çalışma modellerinin yaygın uygulanması şart. Bu sağlanırsa Yeni Ekonomi Programındaki (YEP) 3 yılda 3,2 milyon kişiye istihdam ve işsizliğin 2022’de yüzde 9,8’e düşürülmesi hedeflerine ulaşılması kolaylaşır. İşletmelerin iç ve dış piyasalardaki değişen üretim koşullarına ve rekabet şartlarına hızla uyum sağlayabilmesi, kayıt dışı istihdamla mücadele, kadın, genç ve engellilerin istihdam seçeneklerinin geliştirilmesi ve işe ilk girişin kolaylaştırılması bakımından güvenceli esneklik yöntemlerinden en iyi şekilde yararlanılmalıdır."

Akkol, esnek çalışma uygulamalarının iş-özel yaşam dengesinin kurulmasına katkı sağladığını, özellikle ekonomik dalgalanma dönemlerinde işçi ve işveren açısından üretim ve istihdamın sürekliliğini kolaylaştırdığını belirtti.

AB ve OECD Ülkelerinde İstihdam Esneklik Endeksi 2019 Raporunda Türkiye’nin 41 ülke arasında 36. sırada yer aldığına dikkati çeken Akkol, İş Kanunundaki mevcut sınırlar sebebiyle esnek çalışma modellerinin işletmelere ve istihdama istenilen katkıyı sağlayamadığını vurguladı.

- "Deneme süresi 12 ay olarak düzenlenebilmeli"

 Esnek işgücü piyasasının ülkelerin rekabet gücünü artırdığı belirten Akkol, "Bu çerçevede, ülkemizin rekabet gücünün artırılması için esnek çalışma uygulamaları OECD ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi geliştirmeli ve yaygınlaştırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Katı istihdam politikalarının istihdamı, tüketimi ve verimliği azalttığı tespitinde bulunan Akkol, şu talepleri paylaştı:

"Belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasında objektif koşul aranmamalı ve üst üste yenilenebilmesine imkan tanınmalıdır. Belirli süreli iş sözleşmesinin ilk defa ve/veya kümülatif süresi 24 ayı geçmemek üzere yapılması ve bu süre içerisinde yinelenmesi halinde objektif kriterlerin aranmamasına imkan tanınmalıdır. Mevcut uygulamada 2 ay olan deneme süresi bireysel iş sözleşmeleri ile 6 ay, toplu iş sözleşmeleri ile en az 12 ay olarak düzenlenebilmeli. 2 ay olan denkleştirme süresi üretimin yoğun olduğu sektörlerde ihtiyacı karşılayamayacak seviyededir. Üretimin sürdürebilirliğinin sağlanması adına geliştirilen bu esnek çalışma modelinde denkleştirme süresi en az 4 aya uzatılmalı ve işçinin onayı koşulu kaldırılmalıdır. Toplu iş sözleşmeleri ile en az 6 ay olarak kararlaştırılabilmesinin önü açılmalıdır."

- "Kısa çalışma ödeneği en az 6 aya çıkarılmalı"

Akkol, yönetmelikle fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırılmasının engellendiğini anımsatarak, "Kanuna aykırı olarak yönetmelikle düzenlenen, kısmi süreli çalışmalarda fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma yasakları kaldırılmalıdır. Çağrı üzerine çalışmada asgari 20 saatlik çalışma süresi gibi uygulamayı zorlaştıran kriterler hafifletilmelidir. Kısa çalışma ödeneği için belirlenen 3 aylık süre yetersizdir. Kısa çalışma ödeneği süresi en az 6 aya çıkarılmalıdır." görüşünü paylaştı.

Türkiye’de özel istihdam büroları aracılığıyla kurulan ödünç iş ilişkisi uygulamasındaki süre ve konu sınırlamalarının kaldırılmasının yararlı olacağını vurgulayan Akkol, bu esnek çalışma modelinin uygulanabilir kılınmasının genel işsizlik sayısının azalmasının yanında vergilendirme bakımından yeni bir alanın oluşmasını da sağlayacağını belirtti.

Akkol, birçok işverenin 2 ay olan telefi çalışma süresinin kısalığından yakındığını aktararak, "Telafi çalışma süresi 6 aya çıkartılmalı, işçi onayı aranmamalı, çalışılmayan cumartesi günlerinde telafi çalışması yaptırılabilmelidir." talebini paylaştı.

 Ülkenin refahı, ekonominin büyümesi ve üretimin devam etmesi için gündeme getirdikleri taleplerin hükümetçe dikkate alınmasından TİSK camiası olarak memnuniyet duyduklarını belirten Akkol, "2016’den beri işverenlerimize uygulanan asgari ücret desteği başta olmak üzere, yüzde 5’lik SGK prim indirimi ve haksız rekabete yol açan kayıt dışına karşı yürütülen mücadeleden dolayı müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.