BUSINESSEUROPE BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI ESTONYA’DA YAPILDI

Konfederasyonumuzun üyesi olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) Başkanlar Konseyi Toplantısı 1 Aralık 2017 tarihinde Estonya’da yapıldı.

Toplantıya BusinessEurope Üye Kuruluşların Başkan ve Başkan Yardımcılarının yanı sıra Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen katıldı.

Toplantı gündeminde yer alan tutanakların kabulü, ulusal gelişmeler, Avrupa’nın Geleceği, Brexit, AB ticaret politikası ve BusinessEurope yeni Başkanı’nı belirleme sürecinin başlatılması konuları sırasıyla ele alındı. Toplantı sırasında,  Avrupa Birliği Dönem Başkanı olan Estonya Cumhurbaşkanı kısa bir konuşma yaptı.

İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) konusuna ilişkin olarak İngiltere işveren kuruluşu CBI tarafından kısa bir bilgilendirme yapıldı. Avrupa Komisyonu Başkanı ve İngiltere Başbakanı ile görüşmelerin yapılacağı ve konsey toplantısı öncesinde iş dünyası görüşlerinin iletileceği kaydedildi. Konuyla ilgili olarak ayrıca diğer üye kuruluşların görüşleri alındı.

Brexit konusuna ilişkin olarak,  TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, İngiltere’nin ve Avrupa Birliği’nin Türkiye açısından en önemli ticaret ortakları arasında yer aldığını, süreçteki yavaşlığın iyi olmadığını ve olumlu bir geçiş sürecinin sağlanmasının faydalı olacağını kaydetti. Sürecin hem AB hem de Türk şirketleri için önemli olduğunu ve yakından izlendiğini ifade etti. Önen, ayrıca, AB, İngiltere ve diğer bütün ilgili taraflarca bütüncül bir yaklaşım benimsenmesinin faydalı olacağın