108. ILO KONFERANSI

108. ILO KONFERANSI
108. ILO KONFERANSI
108. ILO KONFERANSI

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özgür Burak Akkol 108. ILO Konferansı sebebi ile bulunduğu Cenevre’de Genel Kurula hitaben konuşmasını gerçekleştirdi.