TARİHÇE
1961
TİSK
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ilk temelleri, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisinde önde gelen 6 işveren sendikasının, İstanbul’da bir araya gelmesiyle atılmıştır.
  • Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası
  • İstanbul Tahta Sanayii İşverenleri Sendikası
  • İstanbul Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
  • İstanbul Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası
  • İstanbul Matbaacılık Sanayii İşverenleri Sendikası
  • İstanbul Cam Sanayii İşverenleri Sendikası
ortaklığıyla “İstanbul İşveren Sendikaları Birliği” kurulmuştur.
TİSK
1962
Ülke çapında işverenlerin hızlı ve yaygın teşkilatlanması sayesinde, 20 Aralık 1962 tarihinde yapılan II. Olağan Genel Kurulu kararı ile birliğin adı “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu” olarak değiştirilmiştir. 6 İşveren Sendikası ile kurulan TİSK’in günümüzde konfederasyona bağlı 21 İşveren Sendikası bulunmaktadır. TİSK, işverenleri temsil eden tek konfederasyon olma özelliğini taşımaktadır.

Türkiye’de Sendika ve Konfederasyonların Anayasal Tarihi

Ülkemizde çağdaş işçi-işveren ilişkilerinin temeli, 1962 Anayasası ile atılmıştır. 1962 Anayasası, işçi ve işveren sendika kurma hakkı ile beraber toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hakkı da tanımıştır.

Bu Anayasa’dan hareketle, Türkiye’de işveren ve işçi sendikaları 1961 yılından itibaren kurulmuştur.

1962 Anayasasının esaslarına göre hazırlanan ve 1963 yılında çıkarılan Mülga 274 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt Kanunları ile Endüstriyel İlişkiler Gerekli Temel Koşulları hazırlanmıştır. 1982 Anayasasında, endüstriyel ilişkiler alanında, özellikle ekonomik ve sosyal haklar ve ödevler bölümü daha detaylı olarak düzenlenmiş, çalışma barışının bugünkü temelleri atılmıştır. 1982 yılında çıkarılan Mülga 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile Mülga 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 17 Kasım 2012 yılına kadar uygulanmıştır.
TİSK
1965
5 Ağustos 1965

Tisk Olağanüstü Genel Kurulu

İstanbul Sanayi Odası
TİSK
1972
20 Aralık 1972

TİSK X. Kuruluş Yıl Dönümü
TİSK
1978
8 Nisan 1978

TİSK XII. Olağan Genel Kurulu
TİSK
1982
8 Nisan 1982

TİSK’in XIV. Olağan Genel Kurulu ve Genel Kurul Sonrası Kokteylden İzlenimler
TİSK
2012

2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavtlar Kanunu halen yürürlüktedir. Günümüzde İşveren ve İşçi Sendika ve Konfederasyonları bu Kanuna göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

TİSK