GENEL KURUL
  • Üye sendikaların, gösterecekleri delegeler ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri’nden oluşmaktadır.
  • TİSK’in genel kurulu 3 yılda bir aralık ayında Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile olağan olarak toplanmaktadır.
     

TİSK’in 26. Olağan Genel Kurul Kararlarını Görüntülemek için Tıklayınız

YÖNETİM KURULU
DENETLEME KURULU
DİSİPLİN KURULU
YÜRÜTME KOMİTESİ
DANIŞMA KONSEYİ
GENEL SEKRETERLER KOORDİNASYON KURULU