KSS ÖDÜL YARIŞMASI

GELENEKSEL “KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun “2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” süreci başlatıldı. TİSK’in, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırmak, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014’te düzenlediği “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2018 yılında da devam ediyor.

Ödül Programı kapsamında, 2015 yılından itibaren verilmeye başlanan GAN TÜRKİYE Özel Ödülü’nün yanı sıra, 2018 yılından itibaren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Girişimcilik Özel Ödülleri verilecek.

ÖDÜLLER: Büyük Ödül ve Özel Ödüller dahil, her kategoride biri büyük ölçekli, diğeri KOBİ olmak üzere 2’şer şirkete, toplamda 18 şirkete ödül verilmesi öngörülüyor.

BÜYÜK ÖDÜL

Bu ödül beş kategoride (GAN TÜRKİYE Özel Ödülü hariç) toplamda en yüksek puanı alan bir büyük şirkete ve bir KOBİ’ye verilecektir. Bir toplumsal soruna yönelik yenilikçi bir çözüm içeren etkili bir projenin farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde iyi bir uygulama ile yaygınlaşarak sürdürülmesi sürecini gerçekleştiren iki proje yılın TİSK KSS Büyük Ödülü’nü alacaktır.

ETKİLİLİK ÖDÜLÜ

Belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik etkili bir çözüm getiren ve olumlu bir sosyal ya da çevresel veya ekonomik etkisi olan KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ

Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde etkin bir proje yönetiminin sergilendiği KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

KAPSAYICILIK ÖDÜLÜ

Kamu-sivil toplum-özel sektör işbirliği içerisinde uygulanan ve/veya diğer şirketler ile işbirliği içinde gerçekleştirilen; projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ve/veya şirket çalışanlarını sürece dahil eden KSS projeleri bu ödülü alacaktır

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ

Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm içeren; zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ

Toplumsal sorunların çözümü amacıyla yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
ÖZEL ÖDÜLÜ

Kadınların, toplumda daha etkin ve eşit statüye ulaşması, karar alma mekanizmalarında ve iş yaşamında daha aktif yer almaları için etkili, farkındalık artıran ve kalıcı çözümler getirecek; kısa, orta ve uzun vadede pozitif sonuçlar doğuracak toplumsal dönüşüm sergilemeyi hedefleyen KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir.

GİRİŞİMCİLİK ÖZEL ÖDÜLÜ

Sürdürülebilir, topluma faydalı ve yaratıcı ürünler ve hizmetler sunan bir iş modeli geliştiren; toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen bütüncül bir yaklaşım sergileyen ve diğer girişimcilere örnek olabilecek KSS projeleri bu ödülü almaya hak kazanacaktır.

GAN TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜLÜ

Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’na (GAN) üye bulunan TİSK tarafından kurulan GAN TÜRKİYE faaliyetleri kapsamında, “işbaşında eğitim (çıraklık, beceri eğitimi, stajyerlik)” imkanı sunulması, kaliteli işbaşında eğitim fırsatlarının ve bu konuda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla şirketler tarafından yürütülen projeler, GAN TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜLÜ’nü alacaktır.

BAŞVURU KRİTERLERİ

  • Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı şirketler, Türkiye’de uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle başvurabilirler.
  • Dernek, vakıf, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu başvuruları kabul edilmemektedir.
  • Şirketler, ayrı ayrı başvuru yapmak koşuluyla birden fazla proje ile başvurabilirler.
  • Projelerin halen uygulanmakta olması ya da 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında tamamlanmış olması zorunludur. Bu tarihten daha önce tamamlanan projeler ile başvuru yapılamaz.
  • TİSK KSS Ödül Programı kapsamında ödül almış Projeler tekrar başvuru yapamaz. Daha önce başvuru yapmış ancak kazanamamış olanlar tekrar başvuru yapabilir.

Başvuru Süreci, değerlendirme süreci ve başvuru formu için lütfen tıklayınız.