Uluslararası İşverenler Teşkilatı Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Toplantısı

Uluslararası İşverenler Teşkilatı Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Toplantısı
Uluslararası İşverenler Teşkilatı Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Toplantısı

Konfederasyonumuzun üyesi olduğu Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Toplantısı 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Letonya İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (LDDK) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bölgesel düzeyde işveren örgütlerinin gündemindeki konular hakkında görüşmelerde bulunulmuştur. Toplantı kapsamında düzenlenen akşam yemeğine Letonya Başbakanı Māris Kučinskis de katılmıştır.

Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen’in de katıldığı toplantının açılış konuşmalarını; LDDK Başkanı Vitalijs Gavrilovs, IOE Avrupa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Renate Hornung-Draus ile IOE Başkanı ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kiresepi yapmıştır. Toplantıda “Letonya’daki ekonomik ve sosyal durum”, “İşgücü Piyasaları ve Endüstriyel İlişkilerde Reform: sürdürülebilir büyüme için sosyal diyalog”, “IOE Avrupa ve Orta Asya Bölgesindeki üye ülkelerin öncelikleri”, “ILO’nun Bölgedeki Faaliyetleri”, “Daha Kapsayıcı İşveren Teşkilatları: KOBİ’ler ve Çokuluslu Şirketlerin Üyeliği”, “Gelecekte Çalışma Konusunda Becerilerin Önemi” ve “IOE’nin önümüzdeki dönemde çalışmaları” konularında sunumlar yapılmıştır.