TÜRKİYE-AB YÜKSEK DÜZEYLİ EKONOMİ DİYALOGU TOPLANTISI BRÜKSEL’DE YAPILDI

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyalogu (YDED) Toplantısı 8 Aralık 2017 tarihinde Brüksel’de gerçekleşti. Ülkemiz adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, Avrupa Birliği adına da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jirki Katainen’in başkanlık ettiği toplantıda, Türkiye’deki iş dünyası kuruluşları ile Avrupa Birliği ve Türk hükümeti temsilcileri, gündemdeki ortak konularla ilgili değerlendirmede bulundu. Toplantıda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile çeşitli bakanlıklardan üst düzey bürokratlar hazır bulundu.

Konfederasyonumuzun da katıldığı toplantıya, Türk iş dünyasını temsilen TOBB, TÜSİAD, DEİK, TESK, TİM, MÜSİAD, TÜRKONFED, İKV, YASED, KAGİDER, TEPAV ve Koç Grubu adına Ford Otosan iştirak etti. Avrupa Birliği iş dünyasını temsilen ise konfederasyonumuzun da üyesi olduğu Businesseurope ile Eurochambres, Avrupa Hizmet Sağlayıcılar Forumu, See Telecom ile GSK toplantıya katılım sağladı.

Toplantı kapsamında genel sekreterimiz, konfederasyonumuzun Avrupa Birliği ile ilişkiler kapsamındaki öncelikleri hakkında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye, Tek Pazar’a en iyi entegre olmuş ülkelerden biridir. Bu, AB ve Türkiye ekonomisinin derin bağlarla birbirine bağlı olduğu anlamına geliyor.

Avrupa sosyal ortakları, Avrupa Komisyonu ve genel olarak Avrupa Birliği düzeyinde tartışılan dijitalleşme, siber güvenlik, veri ekonomisi, dijital vergilendirme, göç, savunma ve Avrupa sanayi stratejisi gibi konuların yanı sıra Avrupa’nın geleceğine yönelik olarak dile getirilen görüşler, Türk ekonomisi için de büyük önem taşımaktadır ve ülkemizdeki işletmelerin geleceğini doğrudan etkilemektedir.

Türk işletmelerinin daha fazla düzenlemeye ihtiyacı yoktur, ancak mevcut düzenlemelerdeki belirsizliklerin giderilmesine ve mevzuatın uygulanması konusunda daha fazla rehberliğe ihtiyaçları vardır.

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkışı <Brexit> ile ilgili müzakereleri izliyoruz. Türkiye hem AB hem de İngiltere’nin en büyük ticaret ortakları arasındadır. Türk iş dünyası, AB ve İngiltere arasındaki sorunun düzgün bir şekilde çözümlenmesini beklemektedir. Zira bu süreçte yaşanacak sorunlar, Türkiye’nin AB ve İngiltere’ye olan ihracatını doğrudan etkileyecektir.   Dolayısıyla, AB’den konunun tüm paydaşlarını gözeten bütüncül bir yaklaşım bekliyoruz.”