İstihdam Toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun Ev Sahipliğinde, Ülkemizin Önde Gelen Firmalarının İnsan Kaynakları Direktörleri ile “İstihdam Toplantısı” Ankara’da Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun ev sahipliğinde, Türkiye’nin önde gelen şirket ve kuruluşların insan kaynakları direktörleri ile 11 Kasım 2017 tarihinde bakanlıkta bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, TİSK Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ile genel sekreterimiz katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2017 yılında başlatılan “Milli İstihdam Seferberliği” kapsamında istihdam edilen sayısının 2018 yılında artması için sivil toplum kuruluşları, ülkenin önde gelen şirket temsilcileri başta olmak üzere tüm paydaşlarla istişare toplantıları düzenlediklerini belirtti.

Esnek çalışma modellerinin uygulama şekli, eleman ihtiyacı konusunda kullanılan kanalların neler olduğu ve bu süreçte firmaların eleman arayışı sırasında İŞKUR’dan ne kadar faydalandıkları ile kamu ve özel sektörün işbirliğinin nasıl yapılabileceği konuları görüşüldü.

Toplantıda insan kaynakları alanındaki yenilikçi yaklaşımlar, yeni dönemdeki insan kaynakları modelleri ve sanayi 4.0’ın insan kaynakları üzerindeki etkileri tartışılarak, işverenlerin konuyla ilgili görüşleri ele alındı.

TİSK Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Burak Akkol, istihdamın artırılmasının çok boyutlu bir konu olduğunu, cumhuriyet tarihimizde en çok teşvik veren dönemin yaşandığını ifade etti.

Akkol, çok sayıda olan teşvik programlarının sadeleştirilmesi, mümkün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları ile teşviklerin artırılmasına yönelik ortak ve büyük çaplı bir çalışmanın yararlı olacağını belirtti.