İnsan Yönetimi Kongresi İstanbul’da Yapıldı

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)’nin düzenlediği “İnsan Yönetimi Kongresi” 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Kongre açılışına Genel Sekreterimiz katıldı.

Bu yıl yirmi beşincisi gerçekleştirilen Kongre’nin açılışı PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz tarafından yapıldı.

Kongre’de; “Değişim Süreci ve Liderlik”, “İnsan Kaynaklarında Yeni Dönem”, “Dijital Dünyada Yeni Yetenek Stratejileri”, “Sanayi 4.0 ve İşin Geleceği”, “Geçici İş İlişkisi Yasasının Reel Sektöre Yansıması” ve “İşin Hukuku” konularını içeren oturumlar yapıldı.