Çalışma Hayatı Buluşmaları İstanbul’da yapıldı

Çalışma Hayatı Buluşmaları İstanbul’da yapıldı

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, TİSK’in ev sahipliğindeki programda, yüksek yargı mensuplarıyla buluşan işçi ve işveren temsilcileri çalışma hayatının gündemlerindeki konuları konuşma fırsatı buldu

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katıldığı programda, "İş davalarında zorunlu arabuluculuk", "İş sözleşmelerinin feshi ve feshe bağlı haklar", "Belirli süreli iş sözleşmesi" ile "Yurt dışı işçi istihdamı" konuları masaya yatırıldı

 

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol:

"Bugün çalışma hayatını ilgilendiren her unsurun tek tek değiştiğini görüyoruz. Çalışma hayatımızı şekillendiren kanunlarımızın da bu değişime adapte olması gerekiyor"

 

"Çalışma Hayatı Buluşmaları"nın ilki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğindeki İstanbul’da yapıldı.

Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işçi temsilcileri ve yüksek yargı mensupları katıldı.

"İş davalarında zorunlu arabuluculuk", "İş sözleşmelerinin feshi ve feshe bağlı haklar", "Belirli süreli iş sözleşmesi" ile "Yurt dışı işçi istihdamı" konularının konuşulduğu program, işçi, işveren, hükümet ve yargı temsilcileri ilgili oturumlarda görüş alışverişinde bulundu.

TİSK’in Ortak Paylaşım Forumu (OPF) ile birlikte çalışma hayatının taraflarını bir araya getirdiği ikinci etkinlik olan "Çalışma Hayatı Buluşmaları"nın geleneksel olarak düzenlenmesi hedefleniyor.

 

- Mevzuat değişiklik talebi dikkate alınacak

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk devlet olarak işçi ve işveren kesimleriyle birlikte çalışma hayatının tarafı olduklarını belirterek, "Toplumun tüm kesimlerinin menfaatlerini korumak ve ortak paydayı gözetmek üzere çalışma hayatında düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmekteyiz." dedi.

Çalışma Hayatı Buluşmalarında temel hedefin yargı ile işçi ve işveren taraflarını bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Selçuk, "Bakanlık olarak biz burada öncelikle dinleyici ve not alıcı bir konumdayız. Bu toplantılarda mevzuattaki eksiklik ve boşluklara ilişkin tespitleri elbette değerlendireceğiz. Eğer mevzuatta değişiklik yapılması talepleri ortaya çıkarsa, onları da dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

- Yeni ihtisas mahkemeleri oluşturulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Yargı Reformu Belgesi ile Türkiye’nin önünü açacak yatırım ortamının iyileştirilmesine de katkı sağlayacaklarını belirterek, "Uzun vadeli yatırımlar öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından bağlıdır. Yargı sisteminin de yatırımcıya güven veren bir hukuk anlayışını da mutlaka kolaylaştırıcı bir işlevinin olması lazım." dedi.

Gelecek dönemde çevre, imar, ve enerji gibi alanları kapsayacak yeni ihtisas mahkemeleri oluşturacaklarını bildiren Gül, iş mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, marka ve patent mahkemelerinde çalışmak üzere uzman hakimler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gül, arabuluculuğun iş uyuşmazlıklarında 2018’den beri zorunlu olarak uygulandığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda arabulucuların önüne giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798’inde anlaşma sağlanmış. Başarı oranı yüzde 61,5. Yani 878 iş mahkemesinin bir yılda bakacağı dava arabuluculuk mekanizmasıyla birkaç haftada çözümlenmiş oldu."

- Bazı sorunların çözümünde büyük adımlar atıldı

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ise ilkini düzenledikleri Çalışma Hayatı Buluşmaları’nı gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, programın çalışma hayatına ilişkin gerçek sorunların tespiti ve sorunların çözümü konusunda kendilerine yol gösterici olacağını vurguladı.

Son yıllarda çalışma hayatında uzun süredir konuşulan bazı sorunların çözümünde büyük adımların atıldığına dikkati çeken Akkol, iş uyuşmazlıklarındaki zorunlu arabuluculuk başta olmak üzere atılan adımları sıraladı.

Konuşmasında, yargının iş davalarındaki dikkat çekici kararlarından örnekler veren Akkol, yargının iş yükü nedeniyle tartışmalı kararlar verebildiğini söyledi.

Hukuk ve yargının herkesin güvencesi olduğuna ifade eden Akkol, "Bugün çalışma hayatını ilgilendiren her unsurun tek tek değiştiğini görüyoruz. Çalışma hayatımızı şekillendiren kanunlarımızın da bu değişime adapte olması gerekiyor." dedi.

- İşçi, işveren, hükümet ve yargı temsilcileri katıldı

Çalışma Hayatı Buluşmaları’na, Yargıtay 9. Daire Başkanı Mehmet Çamur, Yargıtay 22. Daire Başkanı Seracettin Göktaş, HSY Üyesi Ali Cengiz Köseoğlu, Yargıtay Üyesi Şahin Çil, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Celal Koloğlu ve Nevzat Seyok, TİSK İcra Kurulu Üyesi Metin Demir, TİSK Yönetim Kurulu Üyeleri, İmran Okumuş, Naci İlci, Av. Zekeriya Sancı ve Dr. Mustafa Çöpoğlu, İstanbul BAM 32. Hukuk Dairesi Başkanı Halil Akdemir, Ankara BAM 8. Hukuk Dairesi Başkanı İzzet Yeşilkaya, İstanbul BAM 28. Hukuk Dairesi Başkanı Recep Özdemir, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çalışkan, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Oğuzhan Tekin, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Hak-İş Genel Başkanı Yardımcısı Hüseyin Öz ve davetliler katıldı.